RoofVent® LK

Krovni ventilacioini uređaj za grejanje/hlađenje visokih prostorija sa optimalnim udelom svežeg vazduha

 • Kompletna izmena vazduha sa ubacivanjem i odsisavanjem.
 • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha - u grejanju i hlađenju
 • Samostalan rad preko inteligentne automatike.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

RoofVent-LK-red

RoofVent LK uređaj jednak je RoofVent LH uređaju: Upotrebljava energiju otpadnog vazduha u režimu rada sa izmešanim vazduhom i neprestano optimizuje udeo svežeg vazduha.
Dodatno, RoofVent LK uređaj opremljen je izmenjivačem za grejanje/hlađenje i odvajačem kondenzata. To znači da se uređaj može koristiti za grejanje kao i za hlađenje.

Pregled funkcija:

 • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
 • Hlađenje (priključkom na rashladni uređaj)
 • Snabdevanje svežim vazduhom
 • Odvod otpadnog vazduha
 • Recirkulacioni režim rada
 • Režim rada sa izmešanim vazduhom
 • Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
 • Filtriranje vazduha