RoofVent® LHW

Krovni ventilacioni uređaj sa povratom toplote za grejanje visokih prostorija

 • Kompletna izmena vazduha sa ubacivanjem svežeg i odsisavanjem otpadnog.
 • Ušteda rekuperacijom do 65%.
 • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

RoofVent-LHW-red-625x504

RoofVent LHW obezbeđuje svež vazduh i ispravnu temperaturu prostorije u velikim prostorima. Uređaj poseduje visokoefikasni pločasti izmenjivač toplote koji oduzima toplotu iz otpadnog vazduha i predaje je svežem vazduhu. Snabdevanje vazduhom i zvlačenje otpadnog vazduha. RoofVent® LHW ubacuje svež spoljni vazduh i izvlači otpadni vazduh. Regulacija grejanja i povrata toplote se vrši u zavisnosti od grejnih zahteva.
Recirkulacija. Kada nema zahteva za svežim vazduhom (npr. tokom noći ili predgrevanje ujutru), prostor se greje u ekonomski i energetski štedljivom režimu.

Pregled funkcija:

 • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
 • Snabdevanje svežim vazduhom
 • Izvlačenje otpadnog vazduha
 • Recirkulacioni režim rada
 • Povrat toplote
 • Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
 • Filtriranje vazduha