BioLyt (8-36)

Kotlovi na pelet u rasponu kapaciteta od 8-36 kW

  • CO2 neutralni izvor energije
  • Jedinstveni pirolitički plamenik uplinjava gorivo i izgara plinove s maksimalnom iskoristivosti.
  • Inteligentna kontrolna jedinica TopTronic® za jednostavno upravljanje i integraciju sustava.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hovala.

biolyt_8-36_schnitt_web

BioLyt kombinuje zaštitu životne sredine, ekonomičnost i visok nivo komfora.

BioLyt kotao je perfektna kombinacija potrebe za komforom, zahteva životne sredine i energetske efikasnosti u jednom proizvodu.

Zahvaljujući najnovijoj tehnici sagorevanja peleta, grejanje sa ekološkim i obnovljivim gorivom (drvetom) u porodičnim kućama je isto tako komforno kao i grejanje sa modernim uljnim ili gasnim kotlom.

Pelete – Sabijena energija. Gorivo za Hoval BioLyt, drvene pelete, sadrže 100% netretiranog, prirodnog drveta. Otpaci drvene industrije, kao što su piljevina i sitni drvni otpaci su sirovina za proizvodnju peleta. Sirov materijal se presuje visokim pritiskom bez dodavanja vezivnog sredstva. Rezultat su sitni valjčići puni energije. 2 kg peleta sadrže istu količinu energije kao 1 litra lož ulja. Manje prostora je potrebno za skladištenje godišnje zalihe. Pelete se isporučuju u posebnim rezervoarima od snabdevača, isto kao i lož ulje.

Hoval BioLyt obezbeđuje potpuno automatsko grejanje kao da je čarolija. Hoval BioLyt ne zaostaje za modernim uljnim ili gasnim kotlovima kada se radi o komforu ili o jednostavnoj upotrebi. Grejni kapacitet i sobna temperatura mogu biti stepenasto regulisani prema Vašim zahtevima, zahvaljujući modulisanom gorioniku i Hoval TopTronic® T digitalnom regulatoru. Rad je potpuno automatizovan. Veoma mala količina pepela se automatski izbacuje u posudu za pepeo.

Prednosti u kratkim crtama:

Mikroprocesorsko vođenje sagorevanja sa modulisanim gorionikom.

Grejna površina od specijalnog čelika otpornog na toplotna opterećenja, sa potpuno automatskim uklanjanjem pepela.

Potpuno automatsko čišćenje grejne površine i otklanjanje pepela i z komore za sagorevanje.

Veliki rezervoar za skladištenje oko 150 kg peleta.

Perfektna kombinacija sa Hoval solarnim sistemom.

Činjenice:

Okolina: CO2- neutralan. Lako ispunjava i najstrožije Evropske ekološke propise.

Potrošnja energije: Stepen iskorišćenja veći od 90%.

Komfor: Potpuno automatizovan rad. Posuda za pepeo se prazni svega dvaput godišnje.

Capture Capture2 Capture3 Capture4