Toplotne pumpe

Thermalia® (6-15), H (6-15)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, nazivnog kapaciteta od 6- 15 kW

Thermalia® twin (20-42), twin H (20-35)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, nazivnog kapaciteta od 20- 42 kW

Thermalia® dual (55-140), H (35-90)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, nazivnog kapaciteta od 35- 181 kW

Belaria® SRM (4-16) / compact SRM (4-16)

Toplotna pumpa u split izvedbi vazduh – voda nazvnog kapaciteta od 4 – 16 kW sa i bez rezervoara za pripremu sanitarne tople vode

Belaria® twin A/AR (17-32)

Toplotna pumpa u monoblok izvedbi vazduh – voda nazvnog kapaciteta od 17 – 32 kW, spoljna ugradnja

Kotlovi na čvrsto gorivo

BioLyt (8-36)

Kotlovi na pelet u rasponu kapaciteta od 8-36 kW

BioLyt (50-75)

Kotlovi na pelet u rasponu kapaciteta od 50-75 kW

BioLyt (110-160)

Kotlovi na pelet u rasponu kapaciteta od 110-160 kW

Gasni kondenzacioni kotlovi

TopGas® classic (12-24)

Zidni gasni kondenzacioni kotao nazivnog kapaciteta od 3 do 24 kW

TopGas® combi (21/18, 26/23, 32/28)

Zidni gasni kondenzacioni kotao kao kompaktni sistem grejanja Identičan kao TopGas® classic, uz mogućnost direktne pripreme sanitarne tople vode Nazivni grejni kapacitet 6 – 28 kW

TopGas® 30-120

Zidni gasni kondenzacioni kotao u rasponu kapaciteta od 30 do 100 kW

UltraGas® 15-100

Stojeći gasni kondenzacioni kotao sa rasponom kapaciteta od 15 do 100kW.

UltraGas ® 125-1550

Stojeći gasni kondenzacioni kotao sa rasponom kapaciteta od 125 do 1550kW.

UltraGas® 250D-3100D

Stojeći gasni kondenzacioni kotao(dvostruki kotao) u rasponu kapaciteta od 250 do 3100 kW

Gasni kotlovi

CompactGas (700-4200)

Niskotemperaturni gasni kotao s visokim iskorištenjem i rasponom kapaciteta od 700 do 4.200kW.

Uljno/gasni kotlovi

Max-3 420-3000

Tropromajni uljno/gasni kotao sa rasponom kapaciteta od 420 do 3’000kW

Gorionici

Gorionici na gas

Gorionici na gas u rangu kapaciteta od 41 do 8000 kW

Gorionici na gas Low-NOx

Gasni gorionici sa niskom emisijom štetnih gasova u rasponu kapaciteta od 30 do 5700 kW

Gorionici na lož ulje

Gorionici na lož ulje u rasponu kapaciteta od 41 do 8000 kW

Kombinovani gorionici gas/lož ulje

Kombinovani gorionici gas/lož ulje u rangu kapaciteta od 35 do 8000 kW

Gorionici na mazut

Gorionici na mazut u rasponu kapaciteta od 105 do 8000 kW

Gorionici gas/mazut

Kombinovani gorionici gas/mazut od 160 do 8000 kW

Solarni sistemi

UltraSol solarni sistemi

Najtanji pločasti solarni kolektori kao savršena nadogradnja sistemu za grejanje i pripremu tople vode.

Proizvođači sanitarne tople vode

Modul-plus

Proizvođač sanitarne tople vode modularne konstrukcije za velike kapacitete do 15.600 l/h pri 45°C

MultiVal ERR/ESRR

Čelični proizvođač i rezervoar sanitarne tople vode sa dva izmenjivača toplote. Kapacitet rezervoara: 300 – 1000 litara

CombiVal CR

Proizvođač i rezervoar sanitarne tople vode od nerđajućeg čelika. Kapacitet rezervoara: 200 – 2000 l

CombiVal ER/ESR/ESSR

Čelični proizvođač i rezervoar sanitarne tople vode emajliran iznutra. Kapaciteti rezervoara: 200 – 1000 litara

Bafer rezervoari

EnerVal / EnerVal G

Bafer akomulacioni rezervoar vode od čelika i namenjen za hidrauličko priključenje na kotlove, grejne pumpe i solarne instalacije, zapremine od 200÷6000 litara

Regulaciona tehnika

TopTronic®T

Inteligentni upravljački centar za Vaš grejni sistem.

TopTronic®E

Nova generacija savremene kotlovske i grejne automatike. Jednostavnost, modularnost, povezivanje i jednostavno korisničko uputstvo su glavne odlike najsavremenije regulacije.

Regulisana kućna ventilacija

HomeVent® comfort FR (201, 251, 301)

Ventilacioni uređaj za ventilaciju sa rekuperacijom kuća i poslovnih prostora od 200 do 300 m3/h vazduha

HomeVent® comfort FRT (251, 351, 451)

Ventilacioni uređaj za ventilaciju sa rekuperacijom kuća i poslovnih prostora od 250 do 450 m3/h vazduha.

HomeVent® comfort FR (500)

Ventilacioni uređaj za ventilaciju sa rekuperacijom kuća i poslovnih prostora do 500 m3/h vazduha

Dodatna oprema

Hidrauličke skretnice

Hidrauličke skretnice za kvalitetnu hidrauličku instalaciju u grejanju.

Omekšivač vode

BWT Aquadial softlife 25 omekšivač vode kapaciteta 1,68 m³/h

TopVent® serija uređaja

TopVent® NHV

TopVent® NHV recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje visokih prostorija.

TopVent® DHV

TopVent® DHV recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje visokih prostorija.

TopVent® DKV

TopVent® DKV recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

TopVent® MH

TopVent® MH uređaj sa EC ventilatorom za snabdevanje vazduhom za ventilaciju i grejanje visokih prostorija.

TopVent® MK

Uređaj sa EC ventilatorom za snabdevanje vazduhom, ventilaciju, grejanje i hlađenje visokih prostorija

TopVent® commercial CUM

Krovni uređaj  sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje supermarketa

TopVent® commercial CAU

Krovni uređaj sa EC ventilatorom za ventilaciju, grejanje i hlađenje supermarketa

TopVent® TP

Recirkulacioni uređaj sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

TopVent® CUR

Vazdušna zavesa za vrata visine do 6 metara.

TopVent® TV

TopVent® TV uređaj za grejanje prostorija u recirkulacionom režimu.

TopVent® TW

TopVent® TW vazdušna zavesa

RoofVent® serija uređaja

RoofVent® R/RH/RC/RHC

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija

RoofVent® RP

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija sa reverzibilnom toplotnom pumpom.

TopVent® gas serija uređaja

TopVent® GV

Gasni recirkulacioni uređaj za grejanje niskih prostorija

TopVent® NGV

Gasni recirkulacioni uređaj za grejanje visokih prostorija sa niskim zahtevima komfora (npr. visoko-regalna skladišta)

TopVent® DGV

Gasni recirkulacioni uređaj za grejanje visokih prostorija

TopVent® MG

Gasni uređaj za snabdevanje vazduhom za ventilaciju i grejanje visokih prostorija

TopVent® commercial GA

Gasni krovni uređaj za ventilaciju i grejanje visokih prostorija

Regulaciona tehnika

EasyTronic

EasyTronic regulator temperature za TopVent® uređaje.

EasyTronic EC

EasyTronic EC je regulator temperature za TopVent® uređaje sa EC ventilatorom.

TempTronic RC

TempTronic RC digitalni regulator obezbeđuje potpuno automatski rad TopVent® uređaja.

TopTronic C

TopTronic C terminal za regulaciju RoofVent® i TopVent®  uređaja sa EC ventilatorima.