Proizvodi u segmentu TopVent® serija uređaja

TopVent® serija uređaja

TopVent® NHV

TopVent® NHV recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje visokih prostorija.

TopVent® DHV

TopVent® DHV recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje visokih prostorija.

TopVent® DKV

TopVent® DKV recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

TopVent® MH

TopVent® MH uređaj sa EC ventilatorom za snabdevanje vazduhom za ventilaciju i grejanje visokih prostorija.

TopVent® MK

Uređaj sa EC ventilatorom za snabdevanje vazduhom, ventilaciju, grejanje i hlađenje visokih prostorija

TopVent® commercial CUM

Krovni uređaj  sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje supermarketa

TopVent® commercial CAU

Krovni uređaj sa EC ventilatorom za ventilaciju, grejanje i hlađenje supermarketa

TopVent® TP

Recirkulacioni uređaj sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

TopVent® CUR

Vazdušna zavesa za vrata visine do 6 metara.

TopVent® TV

TopVent® TV uređaj za grejanje prostorija u recirkulacionom režimu.

TopVent® TW

TopVent® TW vazdušna zavesa