Proizvodi u segmentu Gasni kondenzacioni kotlovi

Gasni kondenzacioni kotlovi

TopGas® classic (12-24)

Zidni gasni kondenzacioni kotao nazivnog kapaciteta od 3 do 24 kW

TopGas® combi (21/18, 26/23, 32/28)

Zidni gasni kondenzacioni kotao kao kompaktni sistem grejanja Identičan kao TopGas® classic, uz mogućnost direktne pripreme sanitarne tople vode Nazivni grejni kapacitet 6 – 28 kW

TopGas® 30-120

Zidni gasni kondenzacioni kotao u rasponu kapaciteta od 30 do 100 kW

UltraGas® 15-100

Stojeći gasni kondenzacioni kotao sa rasponom kapaciteta od 15 do 100kW.

UltraGas ® 125-1550

Stojeći gasni kondenzacioni kotao sa rasponom kapaciteta od 125 do 1550kW.

UltraGas® 250D-3100D

Stojeći gasni kondenzacioni kotao(dvostruki kotao) u rasponu kapaciteta od 250 do 3100 kW